Stopnie

W akademii stosujemy stopnie Adepta, Padawana, Konsula/Strażnika, Opiekuna, Rycerza i Mistrza.

Opisy Stopni są dostępne pod poniższym linkiem

Mistrz/Master:
Bartek „Usher” Gajewski

Opiekun/Guardian:
Corvus (Choreo, Staff, Aktorstwo, Akrobatyka, Jar’Kai)
Mercer (Staff, Jar’Kai, Sparingi, Aktorstwo)
Tu’er Shen (Choreo, Jar’Kai, Dydaktyka, Aktorstwo)
Ka’ggen (Staff, Jar’Kai, Akrobatyka)
Allard (Choreo, Mentoring)

Strażnik/Sentinel:
Dogo (Aktorstwo, Sparingi*)
Rukat (Choreo, Sparingi*)
Deimos (Sparingi)
Aion (Sparingi)

Consul/Konsul:
Neo (Choreo, Aktorstwo, Sparingi*)
Oomei (Choreo, Aktorstwo)
Qel-Droma (Choreo, Aktorstwo)
Varris (Aktorstwo, Jar’Kai)
Mak (Choreo)
Voyteck (Choreo)
Luke (Choreo)
Kylo (Choreo)